MINNEORD

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor, forskningsgruppeleder og overlege Helga B. Salvesen døde brått og uventet 20. januar 2016, bare 52 år gammel. Hun ble begravet fra Storetveit kirke i Bergen 2. februar, etterfulgt av en vakker minnestund som samlet flere hundre venner, kolleger og familie.

  Vi representerer noen av hennes mange samarbeidspartnere i Bergen og Oslo; ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, Haukeland og Oslo universitetssykehus samt Kreftregisteret. Vi sørger over å ha mistet en enestående intelligent samarbeidspartner og et varmt medmenneske med et stort hjerte for alle.

  Helga var en ledestjerne innen gynekologisk kreftforskning, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Hun bygde opp en ambisiøs og suksessrik forskergruppe utgående fra Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen. Ingen andre forskere i Norge innen fagfeltet fødselshjelp og kvinnesykdommer har oppnådd så stor internasjonal og nasjonal anerkjennelse og finansiering av egeninitierte forskningsprosjekter som Helga Salvesen, noe som illustrerer hennes unike talent som forsker og forskningsleder. Hun utmerket seg med sin unike evne til å bygge og utvikle et stort kontaktnett, både lokalt, i Norge og internasjonalt. Hennes drøm om bedre persontilpasset kreftutredning og -behandling av kvinner med livmorkreft lever videre i hennes nettverk og forskningsgruppe. Helga bidro, med raus inkludering av andre klinikere og forskere, til et økt forskningssamarbeid mellom de gynekologiske kreftforskningsmiljøene i Norge. Et slikt interregionalt samarbeid fører til de beste resultater for pasientene, noe som er drivkraften i den kliniske translasjonsforskningen. Vi er trygge på at Helgas faglige arv vil forvaltes på beste måte i hennes forskningsgruppe- og nettverk.

  Helga har satt dype spor etter seg både som medmenneske og som forsker. Vi er takknemlige for å ha hatt henne som en god støttespiller og samarbeidspartner. Hun vil leve videre som et forbilde for oss alle, uansett kjønn, både som medmenneske og forsker.

  Vår dypeste medfølelse og respekt går til hennes familie og spesielt til hennes elskede ektefelle Pål og deres fire flotte sønner. Helga var så stolt av alle sine fem menn, og det var ingen tvil om at kjærligheten til dem og fra dem var det aller beste i hennes gode og innholdsrike liv.

  Vi savner Helga og er takknemlige for den tiden vi fikk gleden av å være sammen med henne. Vi lyser fred over hennes minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media