Nå starter forhandlingene

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

– Vi skal jobbe for å sikre avtaler som kommer våre medlemmer og samfunnet til gode, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.

VIL SIKRE AVTALER: Vårens forhandlinger starter i begynnelsen av april. Illustrasjonsfoto: Colourbox

I løpet av våren går Legeforeningen i gang med en hel rekke forhandlingsløp, for ansatte leger og for leger som er næringsdrivende.

Ansatte leger

Helseforetakene og Lovisenberg. Spekter er arbeidsgiverorganisasjon for helseforetakene og Lovisenberg. De er dermed Akademikerne og Legeforeningens motpart i forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for omtrent 11 000 medlemmer i sykehus. Årets hovedoppgjør med Spekter starter 7. april med innledende sentrale forhandlinger.

Staten

Forhandlingene med Staten berører leger ansatt i statlige virksomheter, som universitetene, Forsvaret, NAV og Helsedirektoratet. Disse forhandlingene har frist 1. mai.

KS

I KS er Akademikerne overordnet part i de sentrale forhandlingene. Forhandlingene i KS omfatter leger med et ansettelsesforhold i kommunene. Også her er forhandlingsfristen 1. mai. For Legeforeningens medlemmer forhandles selve lønnsoppgjøret lokalt, noe som vil skje i etterkant av det sentrale oppgjøret.

Oslo kommune

Forhandlingene i Oslo kommune er på vegne av leger med et ansettelsesforhold i Oslo kommune. Også disse forhandlingene har som frist at de skal være gjennomført innen 1. mai.

Virke

Virke organiserer en rekke private, ideelle helsevirksomheter, blant annet flere store sykehus som Diakonhjemmet og Haraldsplass Diakonale Sykehus. For Legeforeningen vil det forhandles lokalt om et mellomoppgjør. I tillegg vil det gjennomføres sentrale forhandlinger vedrørende hovedoppgjøret for 2016. Legeforeningen forhandler her i et samarbeid med øvrige foreninger i Akademikerne med tilhørende medlemmer i området.

Legeforeningen vil fortløpende legge ut oppdatert informasjon på hjemmesiden om oppstarten av forhandlingene og prosessen videre.

Anbefalte artikler