– God utnyttelse av ressursene

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Avtalespesialistene kan avlaste sykehus med sprengt kapasitet. På Moloklinikken treffer pasientene spesialister i barnesykdommer og indremedisin.

TRIVES: Even Holt trives i spesialdesignede lokaler med nytt og topp moderne utstyr. Foto: Ellen Juul Andersen

På Moloklinikken på Fornebu i Bærum har tre leger etablert seg i en ny avtalespesialistpraksis. Området vokser og vil etterhvert få om lag 40 000 beboere og mange arbeidsplasser.

– Helse Sør-Øst har lagt visse føringer for etableringen av denne type klinikker, som tilgjengelighet, funksjonalitet og adkomst, sier Even Holt, spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Han legger til at Helse Sør-Øst på faglig basis kan gi føringer om at de skal prioritere enkelte pasientgrupper.

– Det synes jeg er en god utnyttelse av den ressurs avtalespesialistene er. Som en del av det offentlige helsetilbudet er dette helt naturlig og nødvendig.

Ønsker flere avtalespesialister

Legeforeningen har lenge ment at det er et uforløst potensial i avtalespesialistene. De er en del av en offentlig spesialisthelsetjeneste som vil møte store utfordringer i årene som kommer. Et overordnet mål har derfor vært å få flere avtalespesialister som kan bidra til å løse prioriterte oppgaver for det offentlige.

Regjeringen ønsker flere avtalespesialister, og i 2015 ble Legeforeningen og de regionale helseforetakene enige om en ny rammeavtale for avtalepraksis.

– Viktige elementer er styrking av samarbeidet mellom avtalespesialistene og helseforetakene, utdanning av LIS i avtalepraksis og rettighetstildeling og vurderingskompetanse til avtalespesialistene, sier Sverre Dølvik, leder i Praktiserende spesialisters landsforening.

Effektiv drift

Avtalepraksis representerer den desentraliserte spesialisthelsetjenesten nær der folk bor, med god kontakt til sykehusene i området. Pasientene er henvist fra sykehusene i regionen, selv om hovedmengden er henvist fra allmennpraksis.

Å få behandling her koster det samme for pasientene som på offentlige sykehus. Dølvik trekker frem at ordningen åpner for effektiv drift. Pasientene møter den samme legen så lenge pasientforløpet varer, og de møter en lege hver gang.

– Det er en lite byråkratisk organisering med høy autonomi i utformingen av virksomheten. Anledningen til å konsentrere seg om de medisinskfaglige utfordringene trekker legene til denne typen praksis, sier han.

Effektive prosedyrer

For Knut Vegard, spesialist i indremedisin, lungesykdommer og allergologi, var det faglige avgjørende for å starte opp. Han har tidligere jobbet i Vestre Viken, blant annet som seksjonsoverlege.

– Her har vi det nyeste utstyret. Det gir effektive prosedyrer og pasientene slipper å vente lenge på svar. En pasient jeg mistenker også har hjerteproblemer, kommer raskt til hjertespesialisten her. Pasienten sparer verdifull tid og kan få raskere behandling, sier Vegard.

Frøydis Olafsen, spesialist i barnesykdommer og allergologi, fremhever verdien av å følge pasientene tett.

– Det gjør jobben faglig stimulerende for oss. Pasientene møter den samme legen hver gang. Dette var ikke like lett i en travel sykehushverdag.

De nye lokalene er utformet slik at de får til en optimal behandling av pasientene.

Anbefalte artikler