MINNEORD

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Arne Ødegaard ble født i Oslo 1. april 1923 og døde 29. desember 2015 på sykehuset i Molde.

  Etter eksamen artium i Oslo i 1942 skapte krigen problemer for videre utdanning. Han ble gårdsgutt på Toten – en fin erfaring som ga han mye menneskekunnskap.

  I 1945 startet han medisinstudiet ved Universitetet i Oslo og ble cand.med. i 1950. Etter tjeneste på Mikrobiologisk avdeling, Ullevål sykehus og kandidatstillinger ved kirurgisk og medisinsk avdeling på Ullevål sykehus og Aker sykehus, ble han godkjent spesialist i medisinsk mikrobiologi i 1957. Stipendier fra Oslo kommune og Pasteurlagatet muliggjorde studieopphold ved Gades institutt i Bergen og ved Colindale i London. Etter dette var han privatpraktiserende lege i Horten en periode, og i 1959 var han major ved UNEF Hospital Gaza.

  Fylkessykehuset i Molde fikk den første avdelingen for medisinsk mikrobiologi utenom universitetssykehusene, og Arne Ødegaard ble tilsatt som overlege i 1962. Denne stillingen hadde han til 1991. I perioden 1971 – 78 var han administrerende overlege ved sykehuset.

  Han var medlem av Spesialitetskomiteen i medisinsk mikrobiologi 1965 – 71 og var av Helsedirektoratet oppnevnt i flere utvalg. Blant annet ledet han Ødegaard-utvalget 1979 – 1982 som skulle vurdere arbeidsbelastningen i medisinsk mikrobiologi.

  Arne Ødegaard var også sterkt opptatt av sykehushygiene. I 1984 – 88 var han styremedlem i Norsk Forum for sykehushygiene. Han var opptatt av resistensutvikling og en nøktern antibiotikapolitikk på et tidlig tidspunkt da dette var noe mange ikke ville høre så mye om.

  For sin store innsats i arbeidet med å bygge opp faget medisinsk mikrobiologi slik at det kunne komme til nytte i hele landet gjennom Fylkeslaboratorier, fikk han i 1988 tildelt Scheringprisen, som nå kalles hedersprisen i Medisinsk mikrobiologi. Han har også publisert en rekke medisinske artikler om forskjellige mikrobiologiske emner, og han var et viktig bindeledd mellom laboratoriet og klinisk praksis og en god rollemodell for legens rolle i medisinsk mikrobiologi.

  Vervene var flere: Han var kommunestyrerepresentant 1971 – 75, formann i representantskapet i Romsdals Fellesbank 1989 – 92 og president i Molde rotaryklubb 1973 – 74.

  Arne Ødegaard var i sin oppvekst og ungdom speider og var en utpreget friluftsmann, noe han førte videre i familien og til sine arbeidskolleger. Den faglige integriteten var sterk og han var livet ut trofast mot det yrket han hadde valgt. I 1991 gikk han av med pensjon, og sammen med sin kjære Bjørg ble det mange reiser, i tillegg til de årlige turene til familien i Stavanger, Bodø og til hytta i Åsgårdstrand.

  Det blir et stort tomrom etter en person som har satt så dype spor. Aller størst blir savnet for hans kjære Bjørg som har vært støttespiller i mer enn 65 år, og for hans døtre, svigersønner og barnebarn.

  Fred over minnet!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media