Martine Rostadmo Om forfatteren

I en stor amerikansk studie var planlagt hjemmefødsel assosiert med flere perinatale dødsfall enn planlagt sykehusfødsel.

Illustrasjonsfoto: Cheryl Hatch/Corbis

Alle fødsler i Oregon i 2012 – 13, til sammen nærmere 80 000 fødsler, inngikk i en retrospektiv studie der man studerte om hjemmefødsel versus sykehusfødsel påvirket forløsningsmetode eller sykdom og dødelighet hos mor og barn (1). Fødsler som var planlagt som hjemmefødsel, men der den fødende ble overført til sykehus underveis i fødselen ble regnet med som hjemmefødsel.

Planlagt hjemmefødsel var assosiert med høyere perinatal dødsrate enn planlagt sykehusfødsel (3,9 vs. 1,8 dødsfall per 1 000 fødsler, 95  % KI 1,37 – 4,30). Hjemmefødsel ga høyere odds for lav apgarskår og kramper, men lavere odds for indusert fødsel, instrumentell forløsning og keisersnitt.

– Denne studien illustrerer hvorfor prinsippet om behandlingsintensjon (intention-to-treat) er så viktig, sier Ellen Blix, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. En svakhet ved noen tidligere studier har vært at fødsler som har vært planlagt som hjemmefødsel, men som underveis er blitt konvertert til sykehusfødsel, er blitt regnet som sykehusfødsel. Det ga skjevheter i resultatene.

Blix forteller at i en norsk studie med lignende design var det færre inngrep og komplikasjoner hos de hjemmefødende, men at studien omfattet for få fødsler til at man kunne trekke konklusjoner om dødelighet (2).

1

Snowden JM, Tilden EL, Snyder J et al. Planned out-of-hospital birth and birth outcomes. N Engl J Med 2015; 373: 2642 – 53. [PubMed] [CrossRef]

2

Blix E, Huitfeldt AS, Øian P et al. Outcomes of planned home births and planned hospital births in low-risk women in Norway between 1990 and 2007: a retrospective cohort study. Sex Reprod Healthc 2012; 3: 147 – 53. [PubMed] [CrossRef]

Kommentarer

(6)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Tord Helsingeng

Det er visst flere sider av denne studien som ikke kommer fram i artikkelen, jf. intervju med studieleder med denne canadiske nettsiden (1):

Dag Bratlid

Det er min erfaring at antallet hjemmefødsler har økt noe i løpet av de siste årene. Det kan være ulike årsaker til dette. Mediedekninger av hjemmefødsler blant enkelte kjendiser kan kanskje hatt en betydning, kanskje også den fokuset på et enklere liv nærmere naturen i enkelte grupper. Henvisning til Nederland hvor hjemmefødsler utgjør en betydelig andel av alle fødsler er ikke relevant for Norge, på dette området er organiseringen av fødselsomsorgen og nærhet til sykehus med fødselsberedskap helt forskjellig.

Cathrine Trulsvik

Takk til Ellen Blix og Tord Helsingeng for deres kommentarer. Mitt anliggende er å kommentere Bratlids manglende forståelse av kvinners rett til å bestemme selv hvor og med hvem de ønsker å føde. Dette er slått fast i så vel norsk lov som i menneskerettighetene. Bemerkningen om at det kun er pizza som skal leveres hjemme, og at denne holdningen er noe han faktisk formidler videre til sine studenter, er hårreisende - ord har makt!

Ellen Blix

Bratlid har kommentert en amerikansk studie som fant at fødsler utenfor sykehus (i fødestuer og hjemmefødsler) var forbundet med økt neonatal dødelighet og sykelighet (1, 2).

Tilde Østborg

Gjengivelsen av NEJM-artikkelen vedrørende hjemmefødsel i Tidsskriftet er dessverre svært unyansert og mangelfull. I materialet var det mangelfull seleksjon til hjemmefødsel, sammenliknet med europeiske forhold: Kvinner med preeklampsi, svangerskapsdiabetes, tidligere sectio og overtidige svangerskap fødte hjemme, og majoriteten ble forløst av personell som ikke anses forløsningskompetente etter norsk/europeisk standard, derunder "direct entry/lay midwives" og "naturopathic doctors".

Dag Bratlid

I Tidsskriftet nr. 12-13 kommenter Ellen Blix og Cathrine Trulsvik min kommentar til den redaksjonelle omtalen i Tidsskriftet nr. 6 av en amerikansk studie av hjemmefødsler (1). Trulsvik mener jeg mangler forståelse for kvinners rett til å bestemme selv hvor og med hvem de ønsker å føde (2). Det har jeg ikke skrevet. Selvfølgelig må kvinnen sammen med barnefaren kunne bestemme om de ønsker en fødsel på fødeavdelingen eller i hjemmet. Vordende foreldrene har imidlertid krav på å kunne treffe sitt valg på et så informert grunnlag som mulig.

Anbefalte artikler