Martine Rostadmo Om forfatteren
Artikkel

I en stor amerikansk studie var planlagt hjemmefødsel assosiert med flere perinatale dødsfall enn planlagt sykehusfødsel.

Illustrasjonsfoto: Cheryl Hatch/Corbis

Alle fødsler i Oregon i 2012 – 13, til sammen nærmere 80 000 fødsler, inngikk i en retrospektiv studie der man studerte om hjemmefødsel versus sykehusfødsel påvirket forløsningsmetode eller sykdom og dødelighet hos mor og barn (1). Fødsler som var planlagt som hjemmefødsel, men der den fødende ble overført til sykehus underveis i fødselen ble regnet med som hjemmefødsel.

Planlagt hjemmefødsel var assosiert med høyere perinatal dødsrate enn planlagt sykehusfødsel (3,9 vs. 1,8 dødsfall per 1 000 fødsler, 95  % KI 1,37 – 4,30). Hjemmefødsel ga høyere odds for lav apgarskår og kramper, men lavere odds for indusert fødsel, instrumentell forløsning og keisersnitt.

– Denne studien illustrerer hvorfor prinsippet om behandlingsintensjon (intention-to-treat) er så viktig, sier Ellen Blix, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. En svakhet ved noen tidligere studier har vært at fødsler som har vært planlagt som hjemmefødsel, men som underveis er blitt konvertert til sykehusfødsel, er blitt regnet som sykehusfødsel. Det ga skjevheter i resultatene.

Blix forteller at i en norsk studie med lignende design var det færre inngrep og komplikasjoner hos de hjemmefødende, men at studien omfattet for få fødsler til at man kunne trekke konklusjoner om dødelighet (2).

Anbefalte artikler