Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

www.med.uio.no/disputaser/

Erik Rud, ph.d. Clinical impact of preoperative magnetic resonance imaging in patients with prostate cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 18.2. 2016.

Bedømmelseskomité: Hedvig Hricak, Department of Radiology, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA, Jan-Erik Damber, Avdelningen för urologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Sverige, og Inger Nina Farstad, Klinikk for laboratoriemedisin, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Heidi B. Eggesbø, Lars Magne Eri og Tryggve Storaas.

Lars Petter Bjørnsen, ph.d. Glutamate and GABA transporters in mesial temporal lobe epilepsy. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 18.2. 2016.

Bedømmelseskomité: Sven Ivar Walaas, Avdeling for molekylærmedisin, Universitetet i Oslo, Clive R. Bramham, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen, og Erik Taubøll, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Veiledere: Niels Christian Danbolt, Tore Eid og Ursula Sonnewald.

Inger Jorid Berg, ph.d. Ankylosing spondylitis and atherosclerotic cardiovascular disease – factors in patients with ankylosing spondylitis related to risk of cardiovascular disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 18.2. 2016.

Bedømmelseskomité: Carl Turesson, Enhet for internmedisin, Lunds Universitet, Lund, Sverige, Søren Jacobsen, Avdeling for klinisk medisin, Rigshospitalet Hovedortocentret, København, Danmark, og Berit Flatø, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Sella A. Provan, Anne Grete Semb og Tore K. Kvien.

Tonje Skarpengland, ph.d. Impact of oxidative DNA base excision repair in atherosclerotic disease. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.2. 2016.

Bedømmelseskomité: Jan Borén, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska akademin, Gøteborgs universitet, Sverige, Hilde Nilsen, Avdeling for klinisk molekylærbiologi, Epigen (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, og Kåre-Olav Stensløkken, Seksjon for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Pål Aukrust, Bente Halvorsen og Sverre Holm.

Mette Sprauten, ph.d. Longitudinal long-term outcomes after treatment for testicular cancer. Utgår fra Institutt for klinisk medisin. Disputas 19.2. 2016.

Bedømmelseskomité: Gedske Daugaard, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Danmark, Heidi Knobel, Kreftavdelingen, St. Olavs hospital, og Jürgen Geisler, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Veileder: Jan Oldenburg.

NTNU

www.ntnu.no/kalender#tag­disputaserdmf

Ulf Skule Nerland, ph.d. Surgical management of lumbar spinal stenosis – observational studies based on the Norwegian Registry for Spine Surgery. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 12.2. 2016.

Bedømmelseskomité: Wilco C. Peul, Leiden University Medical Center, Nederland, Rupavathana Mahesparan, Haukeland universitetssykehus, og Wenche Moe Thorstensen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Sasha Gulati, Øyvind Salvesen, Øystein P. Nygaard og Asgeir S. Jakola.

Nicolas-Andreas Liapis Elvemo, ph.d. Cognitive and neurophysiological correlates of chronic pain. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 18.2. 2016.

Bedømmelseskomité: Geana Paula Kurita, Rigshospitalet København, Danmark, Per-Matti Aslaksen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, og Morten Engstrøm, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veiledere: Asta K. Håberg, Petter Chr. Borchgrevink og Nils Inge Landrø.

Anbefalte artikler