Medisinsk biokjemi i lommeformat

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hilsted, Linda Maria

  Gyldenløve, Mette

  Kamper, Anne-Lise

  Laboratorieanalyser

  Praktisk prøvetagning og tolkning af svar. 222 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2015. Pris DKK 255

  ISBN 978-87-628-1580-3

  «Kunnskap er å vite hvor man skal finne det man ikke vet» (Georg Simmel). I det daglige er det oftest informasjon av det enkle slaget som søkes: Hva er en komponents referanseområde og beslutningsgrenser, hva er tolkningsalternativer ved lave og høye verdier, hva er differensialdiagnoser ved ulike analysekombinasjoner og hva er en analyses kvalitet? I Laboratorieanalyser har forfatterne forholdt seg til dette på en utmerket måte ved å formidle informasjon i et format som raskt gjør det mulig å tilegne seg den mest nødvendige kunnskapen.

  Hoveddelen består av beskrivelser av ulike analyseparametere organisert i grupper basert på prøvemateriale: veneblod, arterielt blod, urin, feces, spinalvæske, ascites, pleuravæske og svette, samt en beskrivelse av legemiddelanalyser. Hvert av kapitlene er merket med farge som gjør oppslag enkelt, og innen hvert kapittel er analysene angitt i alfabetisk rekkefølge. Analysebeskrivelsene er alle strukturert i en innledende generell beskrivelse av analysekomponenten (med fokus på biokjemi, fysiologi/patofysiologi og nytten som biokjemisk sykdomsmarkør), referanseområde, tolkning (verdier utenfor referanseintervallet) og indikasjon. Strukturen på analysebeskrivelsene fungerer godt, og all informasjon har høy grad av faglig kvalitet. Noen avsnitt omhandler også rekvirering og prøvetaking, generell bruk av medisinsk-biokjemiske analyser og tolkning av resultater, nomenklatur osv.

  En håndbok vil nødvendigvis omfatte bare et begrenset utvalg av det totale antall analyser som er tilgjengelig innen laboratoriemedisin. Det er i forordet angitt at boken omfatter de vanlige analysene brukt på sykehusavdelinger og i allmennpraksis og er særlig ment for yngre leger. Analyserepertoaret dekker helt klart behovet for målgruppen. Analyser som med fordel kunne vært omtalt i tillegg er for eksempel P-transferrinreseptor (TfR), som brukes i økende grad i forbindelse med utredning av jernmangel og ikke minst ved anemi ved kronisk sykdom. Gitt den økende innvandringen fra fjerntliggende strøk kunne hemoglobintyping og utredning av hemoglobinopatier med fordel vært kort beskrevet.

  Av de vel 150 analysene som omtales er det fem som naturlig hører inn under fagområdet immunhematologi (forlikelighetstester) og ytterligere fem som hører til klinisk immunologi (autoantistoffer). I tillegg er det et lite kapittel om legemiddelanalyser. Hvorvidt dette er tilstrekkelig til at boken skulle få den bredt favnende tittelen Laboratorieanalyser, er ikke åpenbart for undertegnede. Man kan imidlertid ikke se bort fra at begrepet laboratorieanalyse har en annen betydning i Danmark enn i Norge.

  I dag er håndbøker også tilgjengelig som nettversjoner og app-er, men i mange år vil det være rom for og behov for håndbøker i papirutgave. Hvis jeg skulle velge en håndbok i papirversjon, ville jeg valgt denne «lille danske» som passer i frakkelommen og som vil gi meg raskt svar på det meste av det jeg ikke vet om enkle laboratorieanalyser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media