Nord-Norge trenger Helse Nord

Tove Myrbakk Om forfatteren
Artikkel

Mange i Nord–Norge frykter konsekvensene av å bli fjernstyrt fra Oslo og ønsker å beholde det regionale helseforetaket. Det kom klart frem på et møte som ble arrangert i forkant av Kvinnsland-utvalgets besøk i regionen i februar.

MØTTE ENGASJERTE HELSEARBEIDERE: Stener Kvinnsland og Cathrin Carlyle fra Kvinnsland-utvalg med Helen Brandstorp (i midten). Foto: Tove Myrbakk

Formålet med det offisielle besøket var blant annet å få frem ulike beskrivelser av helseforetaksmodellen slik den fungerer i dag. For å sikre at utvalget fikk med seg flere nord-norske perspektiver inn i sitt videre arbeid, ble det tatt initiativ til et kveldsseminar dagen før. Store deler av Kvinnsland-utvalget deltok her sammen med engasjerte helsefolk og politikere fra regionen. Tema for møtet var «Hva om spesialisthelsetjenesten ble sentralstyrt fra Oslo?»

Redd for ikke å bli hørt

– Vi som bor så langt unna makta er engstelige for ikke bli hørt. Det gjør at vi kanskje blir litt tabloide i møte med helsemakta sentralt, sa Helen Brandstorp, leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin, og en av initiativtakerne til møtet.

Flere av de fremmøtte tok opp den økende byråkratiseringen i spesialisthelsetjenesten og foreslo slanking på alle nivåer, også i helseforetakene (HF), for å bedre kommunikasjonen mellom klinikk og toppledelse. Andre tok opp muligheten for å desentralisere oppgaver fra Helsedirektoratet til RHF- eller HF-nivå.

Skreddersydde tjenester

Margit Steinholt, tidligere konserntillitsvalgt og gynekolog, mener Helse Nord har gjort en god jobb med å skreddersy spesialisthelsetjenestene slik at de er tilpasset befolkningen. Hun mener imidlertid at utvalgets arbeid svekkes av at de ikke har mandat til å se på alternativ uten foretaksmodellen. Det får hun støtte på fra Kjersti Toppe, stortingspolitiker for Senterpartiet. Hun ønsker mer folkestyring og rammefinansiering av sykehusene.

Paul Martin Strand, direktør ved Nordlandssykehuset, er skeptisk til å fjerne foretaksmodellen som han mener sikrer helseforetakene handlekraft og økonomisk frihet.

Fastlege Anette Fosse var sterkt kritisk til sykehusreformen da den kom, og har vært rykende uenig med Helse Nord i en rekke saker. I dag er hun klar på at hun vil beholde det regionale nivået.

– Helse Nord har gått fra å gjøre vedtak i lukkede prosesser til å bli lydhøre og ønske seg innspill. De bidrar sterkt til resultatlikhet, som er det viktigste for oss i nord.

Legeforeningens regionutvalg i nord var dagen etter folkemøtet invitert av Kvinnsland-utvalget til å presentere sine tanker om fremtidens spesialisthelsetjeneste. De fraråder forslag som innebærer store nasjonale sykehusorganisasjoner fjernt fra der tjenestene utføres.

Stedlig ledelse

– Vi ønsker oss en organisering som legger til rette for at de faglige rådene når dem som har beslutningsmyndighet. Vårt forslag til ny styringsmodell er å fjerne helseforetakene, og heller satse på fullverdige, selvstendige sykehus med en stedlig ledelse. Og så ønsker vi å beholde de regionale nivåene, sier utvalgets leder Paul Olav Røsbø.

Sammen med Stian Holmvik og Jo-Endre Midtbu benyttet Røsbø anledningen til å understreke verdien av å legge til rette for en ledelsesform tilpasset ledelse av helsearbeidere.

Anbefalte artikler