FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Armando Veve

René Descartes og hans kartesianske dualisme er kanskje opphavet til det moderne skillet mellom psykiske og fysiske lidelser. Men ved å sette pasientene i den ene kategorien risikerer vi å overse den andre – og dermed miste det sammensatte helhetsbildet.

Anbefalte artikler