God metodebok i seksuell helse

Jan Arne Holtz Om forfatteren
Artikkel

Gamnes, Siv

Metodebok

258 s, ill. Oslo: Sex og samfunn, 2015. Pris NOK 490

ISBN 978-82-994139-6-1

Denne 7. reviderte utgaven er en lettlest og brukervennlig håndbok i seksuell helse – uten bilder eller illustrasjoner, men innholdet lider ikke av det. Referansene er oversiktlige, men ikke nummerert. Målgruppen er ungdomshelsestasjoner og andre som jobber med seksuell helse. De går bredt ut og treffer godt.

Sex og samfunn, Senter for ung seksualitet er en stiftelse som finansieres av Oslo kommune og Helsedirektoratet. Stiftelsen har over 40 års erfaring med opplysningsarbeid og driver en poliklinikk for seksuell helse i Oslo sentrum med rundt 25 000 besøk i året, i tillegg til å ha en chattetjeneste for sine brukere og gode nettsider med informasjon til pasienter og helsepersonell (sexogsamfunn.no). I løpet av 2016 skal det komme en nettbasert versjon av metodeboken.

Jeg ble spurt om å anmelde boken samme måned som jeg igjen startet i allmennpraksis. Boken ble flittig brukt de første ukene. Du vil finne en grundig oversikt over valg av p-piller med råd ved bytte, en oversiktlig tabell med alle tilgjengelige prevensjonsmidler, inkludert pris, og praktiske råd ved innsetting og bytte av spiral. Misoppfatninger om prevensjon leste jeg som en kuriosa, men mange av misoppfatningene møtte jeg på kontoret i ukene som kom. Kapitlene om menstruasjon, svangerskap og svangerskapsavbrudd er korte og ikke utfyllende, men gir deg en rask oversikt over de viktigste elementene du trenger å finne ut av. Urogenitale infeksjoner er oversiktlig presentert, med praktiske forslag til prosedyrer som det er lett å slå opp i en travel klinisk hverdag. Kapitlet om sexologi gir en klinisk relevant og verdinøytral fremstilling av de fleste temaer man vil treffe på i en klinisk hverdag og fungerer også her godt som beslutningstøtte. Basale kommunikasjonsferdigheter omtales summarisk. Avslutningsvis får man en gjennomgang av prosedyrer som gir en god og oppdatert oppskrift på god klinisk praksis som kan brukes på alle legekontor. På nettsiden vil man også ha tilgang til maler for bruk i pasientarbeid.

Metodebok har gitt meg nyttige og konkrete råd som fungerte svært godt sammen med andre mer utdypende beslutningsstøtteverktøy. Stiftelsen skriver om seg selv på hjemmesiden at de «har et grunnleggende positivt syn på seksualitet og jobber for å bygge ned tabu og stigma», og det gjenspeiles av forfatterne i boken. Jeg savner en fyldigere omtale av seksuelle overgrep og problemene noen unge opplever i møte med rusmidler og egne seksuelle grenser. Temaet bør utdypes i neste versjon om boken skal nå målet om å være en standard ved norske ungdomshelsestasjoner. For allmennpraktiserende leger og andre klinikere som jobber med seksuell helse er dette et godt tilskudd i bokhyllen. Prisen er noe stiv, og jeg oppfordrer Sex og samfunn til å skaffe finansiering som gir fri tilgang på nett, slik mange andre fagmiljøer har fått til.

Anbefalte artikler