Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 227 – 32

  I Tidsskriftet nr. 3/2016 s. 229 i tabell 3 er spredning for FSS-skår byttet om for gruppene «Postinfeksiøs utmattelse» og «Ikke CFS/ME/G93.3». Korrekte verdier for gruppen «Postinfeksiøs utmattelse» er dermed (5,0 – 7,0) og for gruppen «Ikke CFS/ME/G93.3» (1,6 – 7,0).

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media