Utredning ved mistenkt kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati

Jone Furulund Owe, Halvor Næss, Ivar Otto Gjerde, Jørn Eilert Bødtker, Ole-Bjørn Tysnes Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 227 – 32

I Tidsskriftet nr. 3/2016 s. 229 i tabell 3 er spredning for FSS-skår byttet om for gruppene «Postinfeksiøs utmattelse» og «Ikke CFS/ME/G93.3». Korrekte verdier for gruppen «Postinfeksiøs utmattelse» er dermed (5,0 – 7,0) og for gruppen «Ikke CFS/ME/G93.3» (1,6 – 7,0).

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler