Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Are Brean

Brev til redaktøren

Ketil Størdal
Ingebjørg Fagerli
John Graham Cooper
Tor Claudi
Kristian Jong Høines
Inger Lyngstad
Bjørn Gjelsvik
Gunnar Mouland
Normund Svoen
Anne Karen Jenum
Terje P. Hagen
Tor Iversen
Tron Anders Moger
Stian Wendelborg

Kommentar og debatt

Janicke Marita Syltern
Ragnhild Støen
Lars Ursin
Berge Solberg

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Intervju

Rebekka Johnsen Wangensteen

Oversiktsartikkel

Klinisk oversikt

Hege M. Krabseth
Silja S. Tuv
Maren Cecilie Strand
Ritva A. Karinen
Elisabeth Wiik
Merete S. Vevelstad
Andreas Austgulen Westin
Elisabeth L. Øiestad
Vigdis Vindenes
Jon Andsnes Berg
Jan Schjøtt

Kronikk

Silja S. Tuv
Hege M. Krabseth
Maren Cecilie Strand
Ritva A. Karinen
Elisabeth Wiik
Merete S. Vevelstad
Andreas Austgulen Westin
Elisabeth L. Øiestad
Vigdis Vindenes
Çiğdem Akalın Akkök
Torbjørn Moe Eggebø
Torvid Kiserud
Hans Erik Heier

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Ingvard Wilhelmsen
Knut Gjesdal

Legelivet

Tore Dag Olsen
Hans Nielsen Hauge
Svein Ivar Mellgren
Jarl Bøgwald
Lars Uhlin-Hansen
Terje Larsen
Anders Vik
Ellen Brodin
Barbro Meland
Lisa W. Eriksen,
Sigrid Haugland
Hilde N. Aamot
Markus Rumpsfeld
Tove Skjelbakken
Nils Erik Gilhus
Ole-Bjørn Tysnes

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Christine Rian Johannessen
Cecilie Daae
Sara Underland Mjelva
Christine Rian Johannessen
Mattis Dahl Åmotsbakken
Grethe Veiåker Nilsen

Gjesteskribent