Operasjonsteknikk – mye om mangt

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Mulholland, Michael W.

Albo, Daniel

Dalman , Ronald L.

Operative techniques in surgery

2 bd. 2 304 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Wolters Kluver Health, 2015. Pris USD 400

ISBN 978-1-4511-8631-4

Det å gi ut en lærebok på 6,1 kilo i papirformat (i to bind, mer enn 2 300 sider) om kirurgisk operasjonsteknikk kan i vår digitale verden kanskje anses som et risikoprosjekt? Dette oppslagsverket omhandler nesten hele bredden av operative inngrep innen gastrokirurgi, kar- og lungekirurgi og bryst-/endokrinkirurgi og melanomkirurgi. Ortopeder, urologer, nevrokirurger og hjertekirurger vil ikke finne noe relevant. Plastikkirurger vil ha nytte av melanomseksjonen (over 100 sider) og en seksjon om brystrekonstruksjoner.

I velorganiserte kapitler og ryddige underseksjoner tar forfatterne oss gjennom et vidt spekter av operative inngrep. Både laparoskopiske tilganger og robotteknikk er godt dekket. Teksten er stort sett kortfattet, leservennlig og informativ. Relevante poenger knyttet til utredning, preoperativ vurdering og selve indikasjonene for de ulike inngrep er godt belyst. Viktige kliniske poenger er samlet i en faktaboks (pearls and pitfalls) i slutten av hver seksjon. Det viktigste og kanskje mest imponerende ved dette oppslagsverket er at de ulike stegene i de operative inngrep er forklart ved en utstrakt brukt av illustrasjoner av meget høy kvalitet. Det er tegningene som imponerer mest, enkelte fotografier har litt dårlig trykkvalitet, og noen er litt små.

Noen få trykkfeil, uheldige benevnelser på noen få illustrasjoner og noe overlapping mellom seksjoner og kapitler er vel ikke helt til å unngå i et verk som dette. Forfatterne er med svært få unntak amerikanske, og framstillingen preges selvsagt av det. Litt overraskende er det at referanselistene varierer så pass mye hva gjelder utvalg og antall. Enkelte forfattere kunne med fordel bestrebet seg på å finne mer oppdaterte og relevante artikler.

Samlet sett er dette en utrolig kilde til informasjon om og instruksjon i operativ kirurgisk teknikk. La ikke tyngden skremme deg – kjøperen kan i tillegg laste ned disse to bindene som e-bok for IOS, android, PC og Mac – og det fungerer både på iPhone og iPad! For spesialistkandidater, overleger, utdanningsinstitusjoner og aktuelle avdelinger vil dette være en utømmelig kilde. Og selv om prisen er høy, er dette noe helt annet enn det vi finner gratis på UTube og Google. Kvalitet koster.

Anbefalte artikler