Fortsatt lav dødelighet av koronarsykdom i Japan

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Japanere har lavere dødelighet av koronarsykdom enn europeere og nordamerikanere. Dette kan ikke forklares med ulikheter i kolesterolnivå, som man tidligere antok var årsaken.

  Dødeligheten av koronarsykdom har lenge vært betydelig lavere i Japan enn i Europa og Nord-Amerika. Japan er på verdenstoppen i forventet levetid. Studier av japanere som emigrerte til USA i 1970-årene har vist en dramatisk økning i deres risiko for koronarsykdom. Derfor har det vært ventet at endringer av livsstilen i Japan i retning vestlig levemåte skulle gi økt forekomst av koronarsykdom i landet. En ny studie viser at dette ikke har skjedd (1).

  I studien ble tidstrender for dødelighet av koronarsykdom og befolkningsdata om kolesterolnivå og andre risikofaktorer i perioden 1970 – 2007 analysert for Japan og syv vestlige land, nemlig Australia, Canada, Frankrike, Spania, Storbritannia, Sverige og USA. I alle landene var det fallende nivåer av totalkolesterol, bortsett fra i Japan. Der var det økende nivåer, og landet gikk fra å ligge langt under de andre landene til å havne på gjennomsnittet.

  Allikevel var dødeligheten ved koronarsykdom fallende i samtlige land, inkludert Japan, der den fortsatt er betydelig lavere enn i de øvrige landene. For eksempel var koronar dødelighet for aldersgruppen 50 – 69 år 67 % lavere for menn og 75 % lavere for kvinner i Japan enn i USA. Endringer i forekomst av andre kjente risikofaktorer, slik som blodtrykk, røyking, diabetes og kroppsmasseindeks, var sammenlignbare i Japan og øvrige land. Forskerne konkluderer med at det må finnes en ukjent faktor som virker beskyttende mot koronarsykdom hos japanere som bor i Japan.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media