– Må være enkelt å velge alkoholfritt

Sara Underland Mjelva Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen oppfordrer underforeningene til å tilby alkoholfrie alternativer ved alle sine arrangementer.

ALKOHOLFRITT ALTERNATIV: Legeforeningen har en bevisst alkoholpolicy. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Initiativet kommer fra Oslo legeforening. De ber hotell- og restaurantbransjen om å finne gode, alkoholfrie alternativer til maten de serverer. Sentralstyret støtter initiativet og oppfordrer Legeforeningens foreninger til å etterspørre alkoholfri drikke til sine arrangementer.

– Arbeidsgivere har et ansvar for å sørge for at ansatte ikke føler press på nyte alkohol. Ikke alle ønsker vin til maten – av mange forskjellige grunner, sier leder i Oslo legeforening Kristin Hovland.

Oslo legeforening samarbeider med Akan kompetansesenter, NHO reiseliv og Skanska Norge v/bedriftshelsetjenesten for å bedre det alkoholfrie tilbudet på serveringssteder. De er spesielt opptatt av tilstelninger i regi av arbeidsgivere.

– Det bør være mulig å velge både vin og alkoholfritt under en flere-retters middag. Det alkoholfrie tilbudet skal være godt, serveres på samme tid, og med samme fagkunnskap som vinen, sier Hovland.

Bevisst alkoholpolitikk

Alkohol bidrar til dårlig folkehelse. Legeforeningen understreket dette i høringen om ny alkoholstrategi i Stortinget 7. april. Det er en utfordring at det drikkes mye alkohol i jobbsammenheng. Undersøkelser viser at det har utviklet seg en gråsone mellom arbeid og fritid hvor alkoholen spiller en viktig rolle.

– Vi har en bevisst alkoholpolicy for Legeforeningens sekretariat. Den norske legeforening skal fremstå som en ansvarlig organisasjon der servering av alkohol skal være knyttet til særlige anledninger. Ved slike anledninger skal det alltid være alkoholfrie alternativer, sier generalsekretær Geir Riise.

Legeforeningen mener det er viktig med en god holdning til alkoholservering, og ønsker å påvirke andre virksomheter i retning av en mer gjennomtenkt holdning til alkohol i jobbsammenheng.

– På denne måten kan foreningen bidra til å gjøre arbeidsgivere mer bevisste på at det drikkes mye alkohol i arbeidssammenheng, sier Riise.

Anbefalte artikler