Viktige grep for legevakten

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Akuttutvalget mener legevakten trenger en kursendring. Legeforeningen forventer at Helseministeren følger opp.

  AKUTTBEREDSKAP: - Vi trenger legevaktbil. FOTO: Stine Vandevjen Olsen, Åndalsnes Avis
  AKUTTBEREDSKAP: - Vi trenger legevaktbil. FOTO: Stine Vandevjen Olsen, Åndalsnes Avis

  Utvalgets utredning om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, der legevaktstjenesten er en sentral del, har nylig vært på høring. Legeforeningen mener utvalget har levert en solid utredning og at løsningene som presenteres vil kunne bedre legevaktene.

  – Tiden er overmoden for et reelt løft av legevakttjenesten. Det krever nytenking og satsing på virkemiddelbruk og ressurser, nøyaktig som Akuttutvalgs foreslår, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

  Legevakt har i lang tid blitt omtalt som det svakeste leddet i den akuttmedisinske kjede, med bemanningsproblemer, lange avstander, sviktende rekruttering, tilfeldig organisering og for lite systematisk arbeid med kvalitet. Dette er også beskrevet i Legeforeningens egen innspillsrapport En legevakt for alle, men ikke for alt. Utredningen og Legeforeningens innspillsrapport har mange fellestrekk:

  – Vi trenger bedre bemanning, opplæring og veiledning, legevaktbil og bedre ledelse. Her er Legeforeningen og utvalget helt på linje, sier Hermansen.

  Bekymret for distriktskommunene

  Bekymret for distriktskommunene

  Behovene i kommune-Norge er ulike. I høringsuttalelsen understreker Legeforeningen at flere av tiltakene fra utvalget enkelt kan realiseres i de fleste kommuner. For mange av distriktskommunene vil derimot utvalgets anbefalinger gi urimelig høy vaktbelastning på et fåtall fastleger. Det vil kunne svekke rekrutteringen.

  – Det vil være nødvendig å legge til rette for lokale tilpasninger og se på særegne tiltak for distriktskommunene. Dette må gjøres uten å gå på bekostning av kravene til de større kommunene. Vi må evne å ha to tanker i hodet på én gang, sier Hermansen.

  Utvalget foreslår også krav om maksimal reisetid til nærmeste legevakt. Legeforeningen mener det må utredes om reisetidskravet skal kunne fravikes i unntakstilfeller. Det kan også tenkes at små kommuner som må tre ut av legevaktsamarbeid på grunn av reisetidskravet, kan ha behov for egne tilskudd.

  – Det vil være nødvendig for å sikre en stabil fastlegetjeneste på grunn av den økte vaktbelastningen reisetidskravet vil medføre, sier Hermansen.

  Forventer handling

  Forventer handling

  Utvalgets anbefalinger og tiltak er omfattende. I høringsuttalelsen skriver Legeforeningen at departmentet må prioritere å følge opp noen av anbefalingene. Et av forslagene er at det iverksettes tiltak for å bedre pasienters tilgjengelighet til fastlegene, og sørge for at legedekningen støtter opp om målsetningen for den kommunale akuttberedskapen.

  Presidenten mener dette må komme i første rekke.

  – Legeforeningen har lenge etterlyst et arbeid for å se nærmere på fastlegeordningen og utviklingen av denne. Vi forventer at departementet følger opp og ønsker å bidra i dette arbeidet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media