Felles genetiske årsaker til preeklampsi og kardiovaskulær sykdom

Liv Cecilie Vestrheim Thomsen Om forfatteren
Artikkel

Felles årsaker, inkludert genendringer, regulerer risikoen for preeklampsi og assosierte tilstander som kardiovaskulær sykdom, diabetes mellitus og lungesykdom.

Liv Cecilie Vestrheim Thomsen. Foto: Anne Sidsel Herdlevær

Preeklampsi er en alvorlig svangerskapskomplikasjon som rammer 3 % av gravide i Norge. Kvinner med preeklamptiske svangerskap har økt risiko for kardiovaskulær sykdom. For å øke kunnskapen om hvordan preeklampsi utvikles og om sammenhenger med kardiovaskulær sykdom er det viktig å kartlegge sykdommenes patofysiologi.

Forskning på preeklampsi vanskeliggjøres av varierende diagnostiske sykdomskriterier. I mitt arbeid har jeg undersøkt om registrerte preeklampsidiagnoser stemmer overens i Medisinsk fødselsregister (MFR) og sykehusjournaler. Konklusjonen er at diagnosene er adekvat registrert i Medisinsk fødselsregister (88,3 %) og gir et sikkert grunnlag for forskning.

Vi har etablert verdens nest største biobank basert på familier med preeklampsi og deretter vist at både preeklampsi og tilstander relatert til sykdommen er arvelige. Dette gjelder kronisk hypertensjon og lungesykdommer og det å føde barn med lav fødselsvekt. Funnet indikerer at gener påvirker risikoen for å utvikle tilstandene. I en preeklampsibasert kohort fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) har vi identifisert en genendring som ser ut til å beskytte kvinner mot både preeklampsi og kronisk hypertensjon.

Funnene gir økt sykdomsforståelse og styrker kunnskapsgrunnlaget for studier på preeklampsi basert på Medisinsk fødselsregister. Resultatene bidrar til et bedre utgangspunkt for utvikling av oppfølging og behandling av preeklamptiske kvinner.

Disputas

Liv Cecilie Vestrheim Thomsen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 13.3. 2015. Tittelen på avhandlingen er Preeclampsia: specific genetic risk factors and shared predisposition with cardiovascular disease.

Anbefalte artikler