Stiller til valg som leder av Akademikerne

Christine Rian Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens Kari Sollien (46) ønsker å bygge et enda sterkere akademikerfelleskap gjennom mer involvering og tettere samarbeid i organisasjonen.

LEDERKANDIDAT: – I Legeforeningen har jeg sett hvilken kraft det er i en sterk, tverrfaglig organisasjon. Jeg ønsker å bruke min erfaring til å lede et enda bredere fellesskap – i samarbeid med medlemsorganisasjonene, sier Kari Sollien, leder for Allmennlegeforeningen

Legeforeningen ga i begynnelsen av april beskjed til valgkomiteen om at Sollien stiller som lederkandidat i Akademikerne. I oktober velger hovedorganisasjonens rådsmøte den nye lederen.

– Vi står overfor store endringer i næringsliv og arbeidsmarked. Akademikerne er helt sentrale fordi vi representerer nytenkning og kompetanse, sier Kari Sollien.

Sollien er spesialist i allmennmedisin, leder for Allmennlegeforeningen gjennom tre år og sentralstyremedlem i Legeforeningen i åtte år.

– Årene som sentral tillitsvalgt har gitt meg verdifull kunnskap om ledelse, organisasjonsliv og samfunn. Legeforeningen er en stor organisasjon med et bredt samfunnsengasjement, og jeg har sett hvilken kraft det er i en sterk, tverrfaglig organisasjon. Jeg ønsker å bruke min erfaring til å lede et enda bredere fellesskap – i samarbeid med medlemsorganisasjonene, sier Sollien.

Hun har lang forhandlingserfaring fra sine mange tillitsverv:

– Jeg ser et stort potensiale i oppgaveløsning gjennom avtalesamarbeid. Dette gjelder både tradisjonelle tariffavtaler og avtaler som angår næringsdrivende.

Akademikernes leder gjennom åtte år, Knut Aarbakke, offentliggjorde før helgen at han ikke tar gjenvalg. Han kan vise til en kraftig vekst i organisasjonen, som i dag nærmer seg 200 000 medlemmer.

– Aarbakke har gjort en solid og god jobb i sine år som leder, og Akademikerne har under hans ledelse markert seg og fått gjennomslag for en rekke viktige saker. Jeg er motivert til å utvikle organisasjonens rolle og posisjon videre. Politikk og strategi må bygges på kunnskapen og behovene i alle medlemsorganisasjonene. Det krever et godt lagarbeid, sier Sollien.

Oljeprisfall, økt arbeidsledighet og økt innvandring bidrar til et tøffere arbeidsmarked – også for høyt utdannede.

– Trepartssamarbeidet er viktig for å møte morgendagens utfordringer. Akademikerne skal alltid være en del av løsningen, det sikrer oss også størst innflytelse. Vi må jobbe for gode og trygge arbeidsvilkår for akademikere, samtidig som vi utnytter kompetansen vår på en bedre og smartere måte. Et eksempel på dette er hvordan man kan tenke nytt om avtalesamarbeid.

Sollien ser store muligheter for medlemmene i skiftet mot et mer bærekraftig samfunn.

– For å få til dette trenger vi å bruke hele bredden i akademikerfelleskapet.

Anbefalte artikler