Rehabilitering hjemme etter hjerneslag

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ved lette og moderate hjerneslag gir tidlig og strukturert tverrfaglig rehabilitering med basis i eget hjem like god eller bedre effekt enn rehabilitering etter vanlige rutiner.

  Håkon Hofstad. Foto: Anne Sidsel Herdlevær
  Håkon Hofstad. Foto: Anne Sidsel Herdlevær

  Den kommende eldrebølgen innebærer at mange flere vil få hjerneslag i fremtiden, med tilsvarende økt rehabiliteringsbehov. Målsettingen for prosjektet «Slagbehandlingskjeden – Bergen» var å etablere og studere effekten av en forbedret rehabiliteringskjede for slagpasienter bosatt i Bergen kommune, basert på prinsippene for tidlig støttet utskrivning (Early Supported Discharge) til hjemmet etter akuttbehandling i slagenhet. Dette er tidligere vist å gi minst like godt sluttresultat, men med kortere oppholdstid i institusjon.

  Vi gjennomførte en trearmet randomisert, kontrollert studie hvor 306 pasienter med ferskt hjerneslag ble randomisert til tidlig støttet utskrivning med rehabilitering i dagavdeling, tidlig støttet utskrivning med rehabilitering i hjemmet eller rehabilitering etter vanlige rutiner. Vi fant at pasientene i de to gruppene med tidlig støttet utskrivning hadde bedre funksjon enn kontrollgruppen etter tre måneder, men ikke etter seks. Liggetiden i slagenhet var den samme for alle gruppene.

  Forskjellene mellom intervensjonsgruppene og kontrollgruppen var grensesignifikante og mindre enn i tidligere studier. Dette kan med rimelighet forklares med generelt bedre behandling og rehabilitering av slagpasienter i dag enn tidligere, og dermed mindre rom for ytterligere bedring. Resultatene viser likevel at rehabilitering i eget hjem fortsatt gir like godt eller bedre sluttresultat enn tradisjonell rehabilitering på kort sikt, men også at gevinsten delvis utviskes over tid. I den videre forskningen bør det legges vekt på å oppnå bedre langtidsresultater.

  Disputas

  Håkon Hofstad disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 2.11. 2015. Tittelen på avhandlingen er Early supported discharge after stroke in Bergen. Effects on functional outcome and outcome predictors studied in a three-armed randomised controlled trial comparing rehabilitation in a day unit and in the patients’ homes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media