MINNNEORD

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er med sorg vi nylig mottok melding fra Finland om at tidligere professor ved Universitetet i Tromsø Ari Ensio Rinne gikk bort 30.12. 2015. Rinne ble født 20.4. 1947 i Kiikala, som ligger mellom Åbo og Helsingfors. Han tok studenteksamen 1967, etter brevskole og en periode som skogindustriarbeider i Sverige. Han begynte deretter på det naturvitenskapelige fakultetet ved Åbo Akademi, men avbrøt studiene da han ble innvilget Finlands og DDRs fellesstipend for medisinsk studium i DDR. Her ble han utdannet lege ved universitetet i Greifswald i 1974, og i 1980 ble han spesialist i patologi. Etter å ha tjenestegjort i forskjellige stillinger ved universitetssykehuset i Oulu ble han i 1986 utnevnt til professor i morfologi (patologi) ved Universitetet i Tromsø. Her var han til han gikk av med pensjon i 2012.

  Hans forskning var spesielt viet proteinkjemi, nærmere bestemt proteinasehemmerne cystatin A og cystatin B, og han gjorde viktige oppdagelser av hvilke celletyper disse var lokalisert i, både i normalt vev og i kreftsvulster. Han hadde en stor vitenskapelig produksjon, hadde flere patenter og ble hedret av Foundation of Finnish Inventions.

  Ari Rinne var en fargerik personlighet, og det er ikke mange universitetslærere i medisin som får egen fanklubb (Ari Rinne Fan Club of Scandinavia). Den ble opprettet av studenter. På nettsiden står det: «En gruppe hvis eneste formål er å hylle tidenes beste foreleser, Herr Kollega Professor Ari Rinne! I en ørken av uutholdelige forelesningstimer (om sykepengerettigheter, Krebs syklus, embryologi og atopisk eksem) var Herr Kollega Rinne oasen som gjorde hverdagen på MH levelig.»

  Ari Rinne hadde venner, kolleger og tidligere studenter i Tromsø og andre steder i Norge. Vi savner hans alltid gode humør. Våre tanker går til ektefellen Riitta og sønnen Frans.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media