På ville veier

Are Brean Om forfatteren

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet og driver utdanning, forskning og fagutvikling rettet mot helseforetakene i sitt område. Et av deres tilbud er en utdanning i kognitiv atferdsterapi, som drives i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. I forbindelse med utdanningen var det planlagt et fagmøte 14. april 2016 rettet mot terapeuter. Temaet var det omdiskuterte treningsprogrammet Lightning Process, med Live Landmark som innleder, etterfulgt av faglig diskusjon om programmet. Dette likte pasientorganisasjonen Norges ME-forening dårlig. På bakgrunn av det lot RBUP seg presse til å avlyse arrangementet to dager før det skulle ha blitt holdt.

Pasientmedvirkning er viktig – i alle deler av helsevesenet. Men at sterke pasientorganisasjoner får lov til å kneble en vitenskapelig debatt ved å bestemme hvilke diskusjoner et offentlig fag- og forskningsforum får lov til å føre, er ikke pasientmedvirkning. Det er uakseptabelt. Ingen pasienter er tjent med at fagfolk ikke tør debattere fritt i egne fora.

Kommentarer

(2)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Benedikte Monrad-Krhn

ME foreningens brukerundersøkelse av 2013 (1) viser at mange ME pasienter blir sykere/skadet av treningsprogrammet Lightning Prosess. Å gjøre RPUB oppmerksom på dette er hverken press, eller knebling av fri meningsutveksling. RBUP bør vite også om de negative konsekvensene LP får for noen deltakerne på treningsprogrammet At de da velger å ikke inkludere LP i sitt program, er naturlig. All den tid man ikke vil skade pasienter.

Aksel Tveråmo

Vi støtter Brean i synspunktet at det er et problem når pasient-medvirkning blir til pasient-styring (1).

Fagdebatt er en forutsetning for fagutvikling, og ved nedsatt ytringsfrihet i helsevesenet og i samfunnsdebatten, vil individer med subjektive lidelser over tid få et dårligere behandlingstilbud i helsevesenet.

Anbefalte artikler