På ville veier

Minileder
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør) er opprettet av Helse- og omsorgsdepartementet og driver utdanning, forskning og fagutvikling rettet mot helseforetakene i sitt område. Et av deres tilbud er en utdanning i kognitiv atferdsterapi, som drives i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. I forbindelse med utdanningen var det planlagt et fagmøte 14. april 2016 rettet mot terapeuter. Temaet var det omdiskuterte treningsprogrammet Lightning Process, med Live Landmark som innleder, etterfulgt av faglig diskusjon om programmet. Dette likte pasientorganisasjonen Norges ME-forening dårlig. På bakgrunn av det lot RBUP seg presse til å avlyse arrangementet to dager før det skulle ha blitt holdt.

  Pasientmedvirkning er viktig – i alle deler av helsevesenet. Men at sterke pasientorganisasjoner får lov til å kneble en vitenskapelig debatt ved å bestemme hvilke diskusjoner et offentlig fag- og forskningsforum får lov til å føre, er ikke pasientmedvirkning. Det er uakseptabelt. Ingen pasienter er tjent med at fagfolk ikke tør debattere fritt i egne fora.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media