Enkelt om funksjonelle lidelser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Toscano, Lene H. S.

  Funktionelle lidelser

  196 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2015. Pris DKK 350

  ISBN 978-87-7749-853-4

  Dette er en beskrivelse av behandlingsopplegget ved Avdeling for funktionelle lidelser ved Aarhus Universitetshospital, utviklet under ledelse av professor Per Fink. Forfatteren er overlege ved avdelingen. Hensikten er å gi en stemme til dem som enten har en funksjonell lidelse eller er pårørende. Man bruker «bodily distress syndrome» som diagnose. Pasientene har mange uforklarlige fysiske symptomer og sterk funksjonsnedsettelse. Diagnosen finnes ikke i DSM- eller ICD-systemene, men brukes i forskning og omfatter somatisering, kronisk tretthetssyndrom, irritabel tarm, fibromyalgi etc. Formålet med utgivelsen er at pasienter skal kjenne seg igjen og at helsevesenet skal møte dem på en måte som gjør tilstanden håndterbar for både behandler og pasient. Avdelingen har for øvrig en utmerket hjemmeside (www.funktionellelidelser.dk).

  I Del I beskrives de funksjonelle lidelsene, utredningen som gjøres, forståelsen av hva som utløser og vedlikeholder symptomene og selve behandlingsopplegget. Den inneholder åtte kapitler skrevet av forskjellige forfattere. Del II er ni pasienthistorier og Del III en kortfattet beskrivelse av de redskaper man bruker i behandlingen, som bygger på kognitiv atferdsterapi, gradert opptrening, ACT (acceptance and commitment therapy) og mindfulness.

  Styrken er at man her på en forståelig, lettfattelig og tiltalende måte får forklart hvordan man kan ha så mange forskjellige fysiske plager uten å ha en diagnostiserbar somatisk lidelse. For pasienter kan dette være tankevekkende og vise vei til nyttig behandling. Mange har vært til utallige utredninger og har vært utsatt for like mange unyttige behandlingsforsøk – både skolemedisinske, i form av operasjoner, medikamentell behandling og psykoterapi, og hos alternative terapeuter. Kasuistikkene er beskrevet fra pasientens perspektiv. Dette gjør dem troverdige, men de er ofte for korte til at man virkelig forstår hvordan endringen skjedde.

  Funktionelle lidelser kan også være nyttig for pårørende, som kan innse at pasienten er ekte lidende og ikke overdriver eller bare syter over sine plager. For leger som har jobbet innen feltet er det lite nytt å hente, men det er interessant å se hvorledes den tverrfaglige tilnærmingen i Aarhus er bygd opp og gjennomføres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media