Synkende forekomst av krybbedød

Martine Rostadmo Om forfatteren
Artikkel

Forekomsten av krybbedød i USA sank betydelig fra 1983 til 2012. Det gjorde også antall dødsfall hos spedbarn av andre årsaker.

I en stor studie fra USA inngikk alle dødsfall hos barn under ett år i perioden 1983 – 2012, til sammen nesten 950 000 dødsfall (1). Når det gjaldt barn som døde før de var blitt en måned, sank antallet dødsfall med krybbedød som årsak med 71 % i løpet av perioden, mens antallet dødsfall av andre årsaker sank med 43 %. Hos barn som døde i alderen 1 – 12 måneder sank antall dødsfall med krybbedød som årsak med 71 % og dødsfall av andre årsaker med 38 %. Reduksjonen i forekomst av krybbedød var særlig stor etter 1994, da det ble startet en kampanje for å få folk til å legge barna i ryggleie når de skulle sove, men reduksjonen gjaldt også død av andre årsaker. Trendene for krybbedød og død av andre årsaker fulgte hverandre tett gjennom perioden, noe som kan skyldes reduksjon i felles risikofaktorer, slik som røyking i svangerskapet, økt bruk av prenatale steroider for lungemodning og mer amming.

– Denne studien reflekterer trenden i alle vestlige land, sier Torleiv Ole Rognum, som er professor i rettsmedisin ved Universitetet i Oslo. – I Norge er dødelighetsraten av krybbedød redusert med over 90 % fra slutten av 1980-årene til i dag, fra 150 til 15 barn per år. Dette tilsvarer 0,25 dødsfall per 1 000 levendefødte, mens dødeligheten i USA er 0,4 per 1 000 levendefødte, sier han.

– En ytterligere reduksjon av plutselige, uforklarlige spedbarnsdødsfall kan trolig oppnås ved bedre informasjon om trygt sovemiljø. Forskning med utgangspunkt i trippelrisikomodellen, dvs. en kombinasjon av genetisk predisposisjon, sårbart utviklingstrinn og en utløserhendelse, f.eks. en banal forkjølelse, vil kanskje kunne gi kunnskap som kan «utrydde» krybbedød. Blant annet studeres en mulig sammenheng med feberkramper av flere forskningsgrupper, sier Rognum.

Anbefalte artikler