Re: Den Gud gir et embete, gir han også forstand

Aslak Syse Om forfatteren
Artikkel

Takk til Erlend Hem for en underholdende og kunnskapsrik artikkel om den som Gud gir et embete (1). Spørsmålet er jo om vedkommende samtidig får forstand, og forfatteren presenterer flere varianter og ulike tillegg til dette gamle tyske ordtaket.

Jens Bjørneboe var en kjent germanist, og i diktet «Respekt for loven», publisert i tidsskriftet Ordet nr. 1/1965 og inntatt i skuespillet «Til lykke med dagen» fra samme året, gir han ut en spennende variant. Diktet finnes også i hans samlede dikt (2). Første vers handler nettopp om respekt for loven, mens andre vers hyller (fengsels)reglementet og slutter slik: «Den som Gud har gitt en fange, Gir Han også taushetsplikt.»

Siste vers lyder slik:

«Politimenn går i følge

Loven krever tann for tann

Den som Gud har gitt en kølle

Vil Han også gi forstand!»

Denne varianten fortjener å bli medtatt når ulike varianter av ordspråket formidles. Den er blant annet inntatt i en lærebok i faget velferdsrett ved Universitetet i Oslo (3).

Anbefalte artikler