FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Espen Friberg

Ved å endre litt på molekylstrukturen kan nye, ofte meget potente rusmidler bli fremstilt. Slik «designerdop» utgjør en stor utfordring for helsevesenet, ettersom vi har lite kunnskap om de nye stoffene. Bare siden 2010 er det rapportert over 100 nye psykoaktive stoffer i Norge. Takler vi denne rusmiddelrevolusjonen?

Anbefalte artikler