Fysisk aktivitet hos unge beskytter mot type 2-diabetes

Kaveh Rashidi Om forfatteren
Artikkel

God fysisk form når man er ung kan beskytte mot type 2-diabetes i voksen alder. Det viser en svensk studie.

Lite fysisk aktivitet er en kjent risikofaktor for utvikling av type 2-diabetes. Det har likevel vært smått med forskning på hvorvidt god fysisk form allerede i tenårene reduserer risikoen for utvikling av type 2-diabetes voksen alder.

I en svensk studie ble over 1,5 millioner vernepliktige menn fra perioden 1969 – 97 inkludert, dvs. over 97 % av alle svenske menn (1). Aerob muskelkapasitet og muskelstyrke ble målt ved 18 års alder. Frem til 2012 utviklet over 34 000 av dem type 2-diabetes. Lav aerob muskelkapasitet og lav muskelstyrke ved 18 års alder ga tre ganger så stor risiko for diabetesutvikling (95 % KI 2,88 – 3,27).

– Denne studien er en glimrende illustrasjon av hva nasjonale registre kan brukes til, sier Anders Palmstrøm Jørgensen, som er overlege ved Seksjon for spesialisert endokrinologi ved Oslo universitetssykehus. – Funnene gir gode argumenter for at kroppsøvingsfaget i skolen bør styrkes, blant annet for å demme opp for den økende forekomsten av diabetes, sier Jørgensen.

– Studien omfatter ikke data om fysisk form etter 18 års alder og kan derfor ikke si noe om aktivitet i ung alder i seg selv virker beskyttende mot utvikling av type 2-diabetes eller om fysisk form i ungdommen er en indikator for fysisk aktivitet senere i livet, sier han.

Anbefalte artikler