Antistoffer mot gluten ved cøliaki

Øyvind Steinsbø Om forfatteren
Artikkel

Vi har studert hvordan cøliakipasienter danner IgA-antistoffer mot gluten. Funnene tyder på at disse antistoffene står sentralt i sykdomsprosessen.

Øyvind Steinsbø. Foto: Svein Lunde

Cøliaki er en kronisk betennelse i tarmen forårsaket av gluten i hvete og lignende proteiner i bygg og rug. Glutenspesifikke CD4-positive T-celler er sentrale i betennelsesreaksjonen, mens man vet mindre om hvilken rolle glutenspesifikke antistoffer har. Formålet i doktorarbeidet var å studere tarmslimhinnens IgA-respons mot gluten ved cøliaki.

Vi isolerte plasmaceller som utrykte glutenreaktivt IgA fra tynntarmsbiopsier fra pasienter med cøliaki. Deretter ble 38 monoklonale antistoffer produsert ved å klone antistoffgenet fra disse plasmacellene enkeltvis. Antistoffenes bindingsegenskaper ble bl.a. testet på gluten som var behandlet med fordøyelsesenzymer og transglutaminase 2. Sistnevnte står sentralt i patogenesen ved cøliaki fordi det danner potente gluten T-celleepitoper ved hjelp av deamidering.

De glutenspesifikke antistoffene viste bedre reaktivitet mot deamidert gluten, og majoriteten var spesifikke for en epitop uttrykt mange ganger i glutenproteinene som overlapper med flere ulike T-celleepitoper.

Resultatene tyder på at antiglutenantistoff er dannet som respons til glutenpeptider som er deamidert av transglutaminase 2, og at glutenspesifikke B-celler kan ta opp og presentere peptider til flere forskjellige glutenspesifikke CD4-positive T-celler på grunn av bindingsegenskapene til deres B-cellereseptorer. Basert på disse resultatene utviklet vi en serologisk test med høy spesifisitet for diagnostisering av cøliaki.

Disputas

Øyvind Steinsbø disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 22.10. 2015. Tittelen på avhandlingen er On the IgA response to gluten in celiac disease.

Anbefalte artikler