CO₂-retensjon under søvn ved kronisk obstruktiv lungesykdom

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Søvnhypoventilasjon er vanlig ved kronisk obstruktiv lungesykdom (kols), men ikke alle med søvnhypoventilasjon har hyperkapnisk lungesvikt på dagtid.

  Nils Henrik Holmedahl. Foto: Rune D. Haakonsen
  Nils Henrik Holmedahl. Foto: Rune D. Haakonsen

  Kols er verdens tredje hyppigste dødsårsak, og kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt forverrer prognosen betydelig. Et tidlig tegn på kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt kan være økt arterielt CO₂-trykk (PaCO₂) under søvn. Økt PaCO₂ fører ofte til dårlig søvnkvalitet, og søvnvansker er svært vanlig ved kols. Selv om alkohol og sovemedisinen zopiklon er kjent for å øke PaCO₂ hos lungefriske, er effekten på sovende kolspasienter ikke studert.

  Vi undersøkte 100 kolspasienter innlagt for lungerehabilitering og beskrev blodgasser og pusteforstyrrelser under upåvirket og i alkohol- og zopiklonpåvirket søvn.

  Søvnhypoventilasjon er definert av American Academy of Sleep Medicine som en PaCO₂-økning på ≥ 1,3 kPa til ≥ 6,7 kPa i ≥ 10 min av søvntiden. 15 av 100 pasienter hadde søvnhypoventilasjon i upåvirket søvn, de fleste av disse hadde kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt på dagtid. Sovemedisinen zopiklon ga bedre søvnkvalitet, men økt sannsynlighet for søvnhypoventilasjon, i motsetning til en moderat alkoholrus.

  Undersøkelsen bekrefter at søvnhypoventilasjon er vanlig ved kols, også hos dem uten forhøyet PaCO₂ på dagtid. En moderat alkoholrus eller bruk av zopiklon fører ikke til alvorlig nattlig CO₂-retensjon. Hvorvidt søvnhypoventilasjon dermed er en prediktor for kronisk hyperkapnisk respirasjonssvikt, bør undersøkes i randomiserte, prospektive studier.

  Disputas

  Nils Henrik Holmedahl disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 28.10. 2015. Tittelen på avhandlingen er Assessment of nocturnal versus daytime gas exchange in stable COPD, with emphasis on hypoventilation during spontaneous sleep and in sleep influenced by alcohol or zopiclone.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media