Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Harald Jodalen
Borghild Roald
Bente Mikkelsen
Bjørn Guldvog

Medisin og vitenskap

Grete Botten
Olaf G. Aasland
Jon Haffner
Fred A. Mürer
Olaf G. Aasland
Jon Haffner
Fred A. Mürer
Olaf G. Aasland
Jon Haffner
Fred A. Mürer
Olaf G. Aasland
Eivind Meland
Thomas E. Kadar
Hans-Johan Breidablik
Mari Trommald
Morten Aaserud
Arild Bjørndal
Sverre O. Lie
Bettina Kinge

Tema

Hermundur Sigmundsson
Monika Haga

Kommentar og debatt

Per Fugelli
Kjell Haug
Georg Høyer
Steinar Westin
Vegard Bruun Wyller*
Grethe Aasved
Preben Aavitsland
Hans Nyman
Kjell A. Nøkleby
Helene Pande
Øyvind Erik Duguid Jensen
Anders Taraldset
Per Helge Måseide

Nyheter og reportasjer

Ingrid M. Høie
Kristin Green Nicolaysen
Ingrid M. Høie
Ragnhild Ørstavik

Fra foreningen

Ellen Juul Andersen