Amerikansk satsing på europeisk diabetesforskning

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Et transatlantisk partnerskap mellom Den europeiske foreningen for diabetesstudier (EASD), det danske farmasikonsernet Novo Nordisk A/S og det amerikanske fondet Juvenile Diabetes Foundation skal realisere et ambisiøst treårig program for europeisk diabetesforskning. Programmet omfatter studier om genetikken og patofysiologien ved diabetes samt strategier for forebygging og behandling. Samarbeidsplanene ble annonsert ved den 36. europeiske EASD-konferansen som samlet 8 000 deltakere i Jerusalem.

– I USA er det vanskelig å utføre populasjonsstudier fordi pasientmaterialet er selektert og registerdata er mangelvare. Dette er en effekt av at helsetjenestene er privatisert. Derimot står europeerne langt fremme innen epidemiologisk forskning. Økt samarbeid over Atlanterhavet betyr en klar styrking av internasjonal diabetesforskning.

Det sier overlege og diabetesforsker Geir Joner ved Barnesenteret ved Ullevål sykehus. Han var med på konferansen i Jerusalem og holdt innlegg om utviklingen av diabetes i Norge. Joner sier det er viktig å finne ut mer om årsakene til de markante forskjellene i forekomsten av type 1-diabetes mellom land og verdensdeler, og kartlegge hvilke helsemessige konsekvenser den kraftige prevalensøkningen av type 2-diabetes vil få for dødeligheten av hjerte- og karsykdommer. Dette var også hovedtemaer ved konferansen.

Geir Joner er daglig leder for det norske diabetesregisteret, som har deltatt i flere prosjekter og studier i regi av EU og WHO.

– I mer enn ti år har Diabetesregisteret systematisk samlet inn data fra norske sykehus. En databank som dette er unik i internasjonal sammenheng, og betyr at Norge kan være med på verdifull forskning på sykdomsårsaker og forebyggende tiltak, sier diabeteslegen.

Anbefalte artikler