Statsbudsjettet går i feil retning

Gunnstein Instefjord Om forfatteren
Artikkel

Det er leder i Akademikerne, An-Magritt Aanonsen som sier dette i en kommentar til budsjettforslaget for 2001.

– Skatt på aksjeutbytte, konjunkturavgift og økt formueskatt er skritt i feil retning, mener hun.

Ingen strategi for verdiskapning

Utviklingen i Europa går nå i retning av reduserte skatter. Mange land senker skatter og avgifter for å tiltrekke seg investeringer.

– Budsjettforslaget vitner om at regjeringen verken har en visjon om eller en strategi for økt verdiskapning. Skatte- og avgiftssystemet brukes ikke til å generere vekst og ny utvikling, sier Aanonsen.

Akademikerne vil gå nøye gjennom forslaget om moms på tjenester. Slik forslaget foreligger, rammer det en rekke små foretak og vanlige lønnsmottakere.

– Norge må nå redusere skatte- og avgiftstrykket. Regjeringen burde ha benyttet anledningen til å gjøre noe med toppskatten. Den er i realiteten ingen toppskatt lenger siden den rammer vanlige lønnsmottakere, sier Aanonsen.

Budsjettforslaget vitner om at regjeringen ikke klarer å gjøre noe med utgiftsveksten i budsjettet.

Svakt for utdanningssektoren

– Dette er et svakt budsjett for universiteter og høyskoler, som har vært sulteforet lenge.

Det er blitt langt flere studenter per lærer, stadig svakere driftsbudsjetter og en akutt mangel på vitenskapelig utstyr i løpet av 1990-årene. Vi trenger en systematisk styrking av universiteter og høyskolers grunnbudsjetter og økte bevilgninger til vitenskapelig utstyr, mener Aanonsen.

Akademikerne er skuffet over at regjeringen heller ikke denne gang legger frem en forpliktende opptrappingsplan som skal bringe norsk forskning opp på OECD-snitt i løpet av 2005.

– Dette har selv Stortinget bedt om, og det må de følge opp i budsjettbehandlingen. I realiteten er det en for svak målsetting. De øvrige nordiske land ligger langt foran, sier Aanonsen.

Anbefalte artikler