Advarselsmerking på honning

Preben Aavitsland Om forfatteren
Artikkel

Sosial- og helsedepartementet har fastsatt en forskrift om advarselsmerking av honning (1). Forskriften trådte i kraft 9. juli 2000. Forskriftens hovedinnhold er: ”Honning som frambys skal ha advarselsmerking hvor det klart framgår at produktet ikke må gis til barn under 12 måneder”.

Bakgrunnen for bestemmelsen er at det i perioden 1997 – 99 ble meldt til Meldingssystem for smittsomme sykdommer fire tilfeller av botulisme hos spedbarn. Det første av disse tilfellene ble utførlig beskrevet i Tidsskriftet (1). I alle tilfellene var inntak av honning den sannsynlige årsaken. Honning kan inneholde sporer av Clostridium botulinum. Slike sporer er ikke farlige å spise for voksne, men i tarmen til spedbarn kan sporene spire til vegetative bakterier som vokser og frigjør toksin (2).

Selv om honningglass og -bokser nå vil få advarselsmerking, bør helsepersonell fortsatt minne spedbarnsforeldre om at barna deres ikke skal ha honning.

Anbefalte artikler