Tidsplan for fastlegeordningen

Artikkel

Tema

Ferdig senest

Lover og forskrifter vedtatt

14.4. 2000

Forhandlinger om sentrale avtaler

15.9. 2000

Individuelle avtaler mellom kommune og lege

1.12. 2000

Invitasjon til befolkningen blir sendt

februar 2001

Rikstrygdeverket foretar listefordeling

april 2001

Resultatet av listefordelingen sendes ut

mai 2001

Ordningen i full drift

1.6. 2001

Evaluering av ordningen avsluttes

2006

Anbefalte artikler