Allmennlegene anbefaler fastlegeavtalen

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

17 av 19 landsrådsrepresentanter var samlet på Gardermoen 27. september. Flere av landsrådets medlemmer som har vært motstandere, sa på møtet at mangler i avtalen som Legeforeningen sa nei til 4. september er rettet opp.

– Det er imidlertid nødvendig at medlemmene får regnestykker som viser resultatene i kroner og øre, sa Jan Emil Kristoffersen fra Akershus. Dette ønsket kan bli ivaretatt når yrkesforeningen legger ut på en informasjonsturné om fastlegeordningen til fylkene.

Odd Eilerås

Christel Eriksen

Karin Frydenberg

Støtte i distriktene

– Jeg har drevet helprivat uten trygderefusjon i tre og et halvt år. For meg innebærer fastlegeordningen et økonomisk løft. Jeg har vært usikker på hva jeg skulle stemme om fastlegeordningen. Her og nå ser jeg at vi har fått en avtale som viser forståelse for vår arbeidssituasjon og det å drive privat praksis. Slik avtalen nå er, tror jeg den er bra for legene, under forutsetning av at den ikke endres i fremtiden, sier Odd Eilerås fra Vestfold.

– Dette er en god avtale som ivaretar distriktene. En god fastlønn og særordninger for kommuner under 5 000 innbyggere er bra. Det er viktig å komme i gang med ordningen. Entusiasmen er i ferd med å renne ut av allmennlegekorpset. Derfor er det viktig å ta standpunkt til avtalen nå, sier Christel Eriksen fra Finnmark.

– Jeg støtter fastlegeordningen fordi den gir en mulighet til å rydde opp i et broket allmennlegetjeneste. Den gir pasienten et mer konkret forhold til en lege, selv om mange pasienter nok har hatt dette fra før. Det synes som om forhandlingsresultatet legger et grunnlag for at allmennlegentjenesten kan rustes opp, mener Karin Frydenberg fra Oppland.

Anbefalte artikler