Kreftforeningens nettsider i ny drakt

Kristin Green Nicolaysen Om forfatteren
Artikkel

– Vi er ennå i startfasen og har bare publisert en del av brosjyrene for helsepersonell, men i løpet av høsten håper vi at alle disse vil være på hjemmesidene våre, sier informasjonskonsulent Erik Valen i Den Norske Kreftforening. – Vi har foreløpig prioritert pasientinformasjon, men målrettet informasjon overfor helsepersonell er også et satsingsområde, sier han.

For helsepersonell skal bl.a. handlingsprogrammene som tidligere er utgitt i brosjyreform, legges på nettet. Så langt finnes Handlingsprogram for kutant malignt melanom i Norge og veilederen Brystkreft – diagnostikk og behandling på nettsidene. Flere fagserier vil komme i tiden fremover. Videre finnes en oversikt over legater og stipender for forskere og elektronisk søknadskjema for stipender. Journalist Hanna Hånes er engasjert som redaktør av nyhetstjenesten på nett. Foruten å skrive generelle artikler skal hun også bidra med nyheter for helsepersonell. Artikler fra det interne fagbladet for ansatte i Kreftforeningens omsorgsvirksomhet, Faglig forum for kreftomsorg , skal legges ut på nettet i sin helhet. Dersom man ønsker å få tilsendt nyheter om kreft, kan man abonnere på et nyhetsbrev.

Blant de øvrige tjenestene er nyhetstjeneste som oppdateres tre ganger ukentlig, oppdaterte presseklipp fra norske medier, omfattende spørsmål- og svartjeneste for pasienter og lenkearkiv. Blant tjenester som vil komme er diskusjonsgrupper, en katalog over forskningsprosjekter i regi av Kreftforeningen og en oversiktskalender over foreningnes aktiviteter sentralt, regionalt og lokalt.

Med hyppige oppdateringer skulle det være nyttig stoff å finne for flere målgrupper på Kreftforeningens nye nettsider www.kreft.no

Anbefalte artikler