A. Taraldset svarer:

Anders Taraldset Om forfatteren
Artikkel

De resterende 3,7 % er trolig dem som først og fremst er innfødte bergensere og intet annet. Eller det kan tenkes at det korrekte skal være 53,5 % kvinner og 46,5 % menn. I så fall beklager vi feilen. En telefon til medisinsk fakultet i Bergen bringer imidlertid ingen endelig avklaring av dette spørsmålet. Men det opplyses at antall aktive medisinstudenter i Bergen per 27.9. 2000 er 933, hvorav 518 kvinner. Det tilsvarer 55,5 % kvinner. Hvor mange av de resterende 415 som er menn, er det ikke gitt noen opplysninger om.

Anbefalte artikler