Økt aktivitet mot røyking

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Arvid Libak

Større aktivitet og flere ideer i kampen mot røyking var konklusjonen etter et møte mellom representanter for Statens tobakksskaderåd og Legeforeningen i september. Rådet har satt i gang en offensiv i arbeidslivet i samarbeid med LO for å få flere til å slutte å røyke. Leder i Tobakksskaderådets fagråd, Arvid Libak, sa at LO-leder Yngve Hågensen har understreket at den økte offensiven i arbeidslivet må skje i samarbeid med Legeforeningen.

President Hans Petter Aarseth understreket Legeforeningens vilje til å bidra aktivt i dette arbeidet. Møtet konkluderte med at Legeforeningen fortsatt skal intensivere arbeidet og utvikle nye måter å tilnærme seg forskjellige målgrupper på. Særlig skal man legge vekt på å bearbeide yrkesorganisasjonene i Norge for å skape en bredere plattform for politisk påvirkning. Parallelt med dette skal man intensivere den innsatsen som leger har gjennom sin kontakt med pasienter.

Anbefalte artikler