Notiser

Artikkel

Videre fremdrift i fastlegeprosessen

- Leger tilsluttet Alment praktiserende lægers forening (Aplf) og Offentlige legers landsforening (OLL) vil få tilsendt avtalen.

- Aplf skal gjennomføre en informasjonsrunde i fylkene om fastlegeavtalen.

- Oversikt over møtene blir sendt medlemmene direkte i fylket, og vil bli kunngjort på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no

- Det skal være en rådgivende avstemning blant medlemmene i Aplf som skal være avsluttet innen 6.11. 2000 kl 1600. Stemmemateriell blir sendt ut i oktober.

- 8.11. 2000 blir det ekstraordinært landsrådsmøte i Aplf.

- 9.11. 2000 blir det ekstraordinær generalforsamling i Aplf.

- 14.11. 2000 er det ekstraordinært landsstyremøte i Legeforeningen.

Anbefalte artikler