Laboratorieanalyser fra A til Å

Tom Sundar Om forfatteren
Artikkel

Labtool er et elektronisk oppslagsverk over de mest brukte laboratorieanalysene i primærhelsetjenesten. Programmet for prøveversjonen som nå foreligger, vil være fritt tilgjengelig på Internett frem til jul. Da skal den endelige versjonen være klar. Systemet er utviklet av kommunelege Idar Lettrem i Balsfjord, indremedisiner Jan Pape ved Telemark Sentralsjukehus og dataingeniør Yngve Nyheim i Tromsø.

– Målgruppen er først og fremst allmennleger, men også medisinstudenter, bioingeniører og sykepleiere som arbeider med laboratorieanalyser i allmennpraksis, vil ha glede av oppslagsverket, sier Idar Lettrem. Han forteller at planen er gravis å utvide repertoaret fra klinisk kjemi til andre støttefag som mikrobiologi, immunologi og farmakologi.

I prøveversjonen er det lagt vekt på å beskrive de analysene som hyppigst blir rekvirert av allmennlegene. Man kan klikke seg inn på de enkelte analysene som CRP eller Hb A1C eller kolesterol, eller finne aktuelle analyser ved å slå opp på et temaord, for eksempel diabetes eller hjerte. For hvert oppslag kan man lese om bakgrunnen, indikasjonen, bruksområdet og referanseverdien for laboratorieanalysen. Det er også fullt mulig å legge inn egne søkeord, notater og utfyllende opplysninger.

Lettrem forteller at programvaren krever små PC-ressurser og kan kjøres parallelt med alle elektroniske journalsystemer. Han og de andre som står bak prosjektet ønsker nå tilbakemeldinger med forslag til forbedringer. Den endelige versjonen vil koste ca. 700–800 kroner per brukerlisens, men studenter vil få tilbud om en spesialpris.

Anbefalte artikler