Egen kvote for transseksuelle?

Øyvind Erik Duguid Jensen Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftets spalte Helsefakta ble det på side 2715 i nr. 22/2000 trykt en statistikk over medisinstudenter i inn- og utland, med prosentvis kjønnsfordeling. Av tabellen kan man registrere den interessante opplysning at i Bergen var 49,8 % av studentene kvinner og 46,5 % menn. Man må da spørre hva de resterende 3,7 % er. Det kan virke som medisinermiljøet i Bergen nå er betydelig mer sammensatt og fargerikt enn i min preklinikktid i byen.

Anbefalte artikler