Leger på langs og på tvers

Stein Tyrdal Om forfatteren
Artikkel


Humoristiske opplevelser fra legelivet publiseres anonymt, men sendes inn med navn og adresse. Rett til å redigere historiene forbeholdes.

Adresse: HumorRedaktøren, Tidsskrift for Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefaks 23 01 52 90. E-post: stein.tyrdal@ulleval.no

Vi har tidligere etterlyst historier som illustrerer feil bruk av humor eller humor som blir misforstått. Ikke uventet: Postkassen er ikke blitt overarbeidet av kollegial respons. Vi tror dette skyldes at evnen til å innrømme feil i «halvfull» offentlighet med påfølgende livsnødvendig selvironi fortsatt har et visst forbedringspotensial. Vi slipper til to observatører av mislykket forsøk på å være morsom.

Anbefalte artikler