Valgflesk

Artikkel

Subsidiert kjøtt og billigere brennevin. Det er blant de få forslagene i neste års statsbudsjett som ser ut til å ha tverrpolitisk støtte.

Slik prioriterer Stortinget flesk fremfor frukt og motarbeider det forebyggende helsearbeidet. Det ville vært mer helsebringende med direkte støtte til brød og sirkus.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler