Godkjenning av utdanningsinstitusjon

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

– Betanien BUP, Hospitalet Betanien, for to år av utdanningen i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri. Godkjenningen gis for tjenesteområdet poliklinikktjeneste. Godkjenningen gjelder fra 22.8. 2000.

Anbefalte artikler