Nye bestemmelser fra Nasjonalt råd

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

Endring av spesialistreglene i klinisk kjemi

Spesialistkandidater som er under utdanning i spesialiteten klinisk kjemi gis, i en overgangsperiode frem til 31.12. 2004, anledning til å søke om spesialistgodkjenning i en kombinasjon av «gamle» og «nye» spesialistregler ved å kunne erstatte seks måneder av den nukleærmedisinske tjenesten med seks måneders tjeneste i klinisk kjemi.

Attestasjonsskjema/sjekkliste som vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i barne- og ungdomspsykiatri

Det anbefales at sjekklisten tas i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om spesialistgodkjenning før etter 1.1. 2005.

Informasjon om at det innføres sjekkliste i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri er sendt til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Legeforeningens nettsider i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat ved Elisabeth Smith, telefon 23 10 91 24.

Attestasjonsskjema/sjekkliste som vedlegg til søknad om spesialistgodkjenning i klinisk farmakologi

Det anbefales at sjekklisten tas i bruk umiddelbart, men den tillegges ikke vekt ved behandling av søknad om spesialistgodkjenning før etter 1.1. 2005.

Informasjon om at det innføres sjekkliste i spesialiteten klinisk farmakologi er sendt ut til alle godkjente utdanningsinstitusjoner i faget, og er lagt ut på Legeforeningens nettsider i tilknytning til spesialistreglene. Skjemaet kan også fås ved henvendelse til Legeforeningens sekretariat ved Elisabeth Smith, telefon 23 10 91 24.

Anbefalte artikler