Tidsskjemaet vil sprekke

Ingrid M. Høie Om forfatteren
Artikkel

Mens utkantkommuner ofte har nok legehjemler, men mangler folk til å besette dem, er det større kommuner som ligger dårligst an med hensyn til legehjemler, mener Harald E. Hauge i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling.

– I fjor og hittil i år har vi opprettet 230 nye hjemler for leger i primærhelsetjenesten. Vi vet at over 100 av disse ennå ikke er besatt. I tillegg er det ca. 280 tidligere opprettede hjemler som har vært ubesatt i over seks måneder. Dermed er vi oppe i godt og vel 400 ubesatte hjemler i primærhelsetjenesten, sier Hauge.

Han er spent på hvordan man skal klare å fylle disse.

– Mange leger har nok sittet på gjerdet, noen kommuner har vært passive og mange tror nok at legene vil bestemme seg for å ha flere enn 1 500 personer på listen sin. At forhandlingsresultatet nå foreligger, vil føre til at man kommer et skritt videre, men det er fortsatt uklarheter knyttet til hvor lange lister den enkelte lege bestemmer seg for, og hvor mange avtaleløse leger som vil benytte seg av sin rett til å bli fastlege. Det er særlig i de større byene det finnes mange avtaleløse leger. Det går fort noen måneder når hjemler skal tildeles, stillinger lyses ut og besettes. Hvor langt vil de allerede ansatte legene strekke seg og hvor mange kommuner vil søke om dispensasjon? Det er jeg spent på, sier Hauge.

Anbefalte artikler