Lisens for eldre leger

Kjell A. Nøkleby Om forfatteren
Artikkel

Jeg takker for at Gunhild Gislerud og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 20/2000 tok opp dette (1). En spesiell takk til Gunhild Gislerud, som tok initiativ til artikkelen i Tidsskriftet. Hun har personlig kontaktet 19 ambassader for å høre om de respektive land hadde lover som fratok leger lisensen ved 75 års alder. Det hadde ingen andre land enn Norge.

Det er ufattelig at det går an å vedta en slik lov som diskriminerer eldre leger. Særlig når det stadig er behov for flere leger, og når man importerer utenlandske leger, som først må lære norsk.

Det er skremmende at formyndermentaliteten hersker blant politikere.

Det ville vært interessant å få en oversikt over alderen til leger som er innblandet i pasientskadeerstatninger.

Et gammelt ordtak sier: Novus medicus nova sepulcra (ny lege, nye gravsteder). Dette gjelder fremdeles.

Anbefalte artikler