Trygderetten definerer begrepet lyte

Harald Jodalen Om forfatteren

Kvinnen er uten yrkesutdanning og har lite erfaring fra arbeidslivet. Av de medisinske opplysningene fremgår det at hun har hatt store angstproblemer helt siden tenårene. Hun er oppvokst i et svært belastet miljø og har gjennom livet hatt betydelige sosiale påkjenninger. En psykiatrisk spesialisterklæring konkluderer at hun er helt yrkesmessig ufør, begrunnet med en sammensatt sosialpsykiatrisk problematikk. I uttalelse fra psykolog anbefales uførepensjon.

Fylkestrygdekontoret bemerket at kvinnens store nerveproblemer synes å skyldes en sammensatt sosialpsykiatrisk problematikk. Ettersom sosiale problemer ikke gir rett til uførepensjon, er det springende punktet i saken om hun er ufør på grunn av sykdom. Fylkestrygdekontoret anså ikke sykdom som hovedårsak, og mente derfor at kvinnen ikke fyller vilkårene for rett til uførepensjon.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler