Minileder

Om forsidebildet

I dette nummeret

Redaksjonelt

Per Hjortdahl
Pål Gulbrandsen
Vegard Høgli
Arnt Ole Ree

Medisin og vitenskap

Hege Wang
Solveig S.-H. Hofvind
Steinar Ø. Thoresen
Barbro Furebotten Iversen
Liv Eriksen
Elisabeth Skullerud
Olav M. Linaker
Anne Cathrine Svenning
Harald Torske
Johan Høie
Ketil Heimdal
Jahn M. Nesland
Ole Børmer
Margaret Melhus
Steinar Aasen
Knut Tore Lappeg¿rd
Magne Nylenna
Olaf G. Aasland

Tema

Inger Thune
Sigbjørn Smeland

Kommentar og debatt

Jørund Langørgen
Per Bakke
Andreas Thelle
Henk Johan Brus
Hans Petter Aarseth

Nyheter og reportasjer

Nina Husom
Ingrid Høie
Tom Sundar
Anders Taraldset
Ingrid M. Høie
Ragnhild Ørstavik
Tollak B. Sirnes

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Ellen Juul Andersen