Mine nettfavoritter

Artikkel

Statens arbeidsmiljøinstitutt

www.stami.no

Her finnes antakelig de viktigste arbeidsmedisinske lenkene. Man kan laste ned aktuelle rapporter fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) direkte fra nettet. Man kommer også inn på fagsekretariatet for bedriftshelsetjenesten her, og man kan finne mange gode forslag til bruk i bedriftshelsetjenesten.

National Institute of Environmental Health Sciences

www.niehs.nih.gov

På denne siden kommer man videre til flere viktige sentre for vurdering av stoffer i arbeidsmiljø. De store amerikanske dyreforsøkene som drives av National Toxicology Program hører til her. Man kan lese delrapporter fra forsøkene, og man kan bestille de fullstendige rapportene, som regel gratis.

Tobacco org

www.tobacco.org

Dette er sider som jeg har besøkt i perioder i mange år. Det var for eksempel fascinerende å lese om politikken og jusen rundt tobakksindustrien og et eventuelt erstatningsansvar.

Journal of Environmental Monitoring

www.rsc.org/is/journals/current/jem/jempub.htm

Dette er et relativt nytt tidsskrift med miljøartikler om både indre og ytre forhold. Jeg abonnerer blant annet på Occupational and Environmental Medicine (en BMJ-publikasjon) (www.occenvmed.com) og Scandinavian Journal of Work, Environment and

Health (www.occuphealth.fi/e/dept/sjweh) som vel ansees for å være mer prestisjetunge innen vårt fag. Som abonnent kan man i økende grad hente alle artikler ned i fullversjon. En hel del av stoffet er tilgjengelig for alle «surfere». Men som de antakelig fleste andre bruker jeg også mest PubMed (www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed) for litteratursøk. Jeg synes det er et fantastisk verktøy.

Amadeus – ut og reise?

www.amadeus.net/menu/en/1aavail.htm

Til sist kommer en ikke-faglig side. Her finnes flytider og ledige flyseter over hele verden. Jeg reiser litt både i jobb og i fritid, og har stor nytte av å kunne planlegge reisen litt selv før jeg snakker med reisebyrået. Flere ganger har jeg opplevd at reiseruten er blitt billigere og ikke minst bedre når jeg selv har forberedt meg.

Anbefalte artikler