Helsefakta

Artikkel

Fylkesavdeling

Medlemmer

Landsstyret

Østfold

4,37

4,37

Akershus

8,33

6,09

Oslo

23,55

24,35

Hedmark

3,20

4,35

Oppland

3,26

3,48

Buskerud

4,25

2,61

Vestfold

3,59

3,48

Telemark

2,96

3,48

Aust-Agder

1,91

3,48

Vest-Agder

2,94

4,35

Rogaland

6,10

5,22

Hordaland

10,15

6,96

Sogn og Fjordane

1,84

3,48

Møre og Romsdal

4,35

4,35

Sør-Trøndelag

6,52

7,83

Nord-Trøndelag

2,22

2,61

Nordland

4,14

3,48

Troms

4,92

2,61

Finnmark

1,38

3,48

Yrkesforening

Medlemmer

Landsstyret

Ylf

30,95

22,61

OLL

4,57

12,17

Of

30,97

26,09

Aplf

22,33

27,83

PSL

5,70

6,09

Namf

2,48

1,74

LVS

2,99

3,48

  • 1 Tallene for landsstyret gjelder de delegerte ved landsstyremøtet 18.–20. oktober 2000, og omfatter kun yrkesaktive medlemmer i Norge. Tallene gjelder landsstyremedlemmenes medlemskap i fylkesavdeling og yrkesforening, uavhengig av hvem de representerer i landsstyret.

Anbefalte artikler